dimarts, 10 de març de 2015

Sí, molt excel·lent...

L'ocultisme amb què alguns fan anar l'administració pública, permet que el reportatge de Marta Hortelano diumenge en el diari Las Provincias «La jet set de los funcionarios», tan sols contant un bon grapat de detalls econòmics i laborals de les Corts Valencianes —no inclou la Sindicatura deCcomptes, que supose que estan per l'estil, pel que fa als funcionaris— semble que desvela un expedient ocult de la nostra política quotidiana. Barrejant el biaix ideològic del diari i la desinformació i l'ocultisme des de la mateixa institució, el reportatge adquirix químicament, per un procés que es deu poder explicar, una càrrega de sospita i corrupció.

La faena en l'administració de les Corts té uns avantatges —i alguns inconvenients— evidents econòmicament i laboralment. I són evidents perquè són públics, estan publicats i s'haurien de poder explicar amb dades. La cosa és que, a pesar que la lectura dels reportatge fa pensar que tot això ho gestionen els funcionaris, l'administració de les Corts la regixen i la gestionen els càrrecs polítics —psoe fa anys, i pp des de fa massa anys— i els seus assessors. Eixos mateixos polítics s'han fumat milions d'euros fent destrellats (per exemple, un restaurant inecessari i caríssim i un edifici per als grups parlamentaris que és un desastre en condicions bioclimàtiques i d'ecoeficiència), tal com han fet en la resta de la Generalitat. La llàstima és comprovar que la sèrie anglesa «Sí, ministre», que anava un poc de tot açò, té una continuació més o menys adaptada a la sàtira fallera.

Si els diners públics no se n'anaren pels albellons de la corrupció i el clientelisme, la Generalitat podria tindre tota sencera moltes de les condicions que hi ha en les Corts —que no deixa de ser un petit ajuntament unflat de testosterona política— i les institucions podrien fer totes una tasca més eficaç i eficient respecte als problemes dels valencians, inclosa la situació sociolaboral dels seus mateixos treballadors públics. Amb una rendició de comptes i una competència política actives i eficaces, els funcionaris fins i tot podríem tindre ja implantant el teletreball, que esperem aconseguir en les Corts també, ja posats.