dilluns, 15 de novembre de 2021

Avant i cap arrere

M'escriuen de l'avl (la companya Susanna) que han incorporat la remissió de busqueta cap a xenna. Em comenta Takse que el seu professor de basc va detectar que hi havia un «inferior» en lloc d'«interior» en l'entrada infern (accepció indumentària). Ho van corregir ràpidament.

En eixa faceta lexicogràfica l'acadèmia està mostrant bona predisposició i agilitat per a anar millorant el diccionari d'acord amb les possibilitats actuals de la tecnologia i de la difusió en la xarxa. Esperem que amplien eixa manera d'actuar i fer aportacions al coneiximent social a altres facetes de la gestió de la resta d'aspectes de la normativa.

Quant a «l'ús normal del valencià», no sé què deuen estar considerant els acadèmics pel que fa al vessant sociolingüístic, perquè la situació és greu i no sé quines pressions poden estar fent amb vista que l'administració pública valenciana complixca els seus deures en este camp. Si n'estan fent, no pareix que tinguen gens d'efecte.

En eixe sentit, no deixa de ser anecdòtic, però simptomàtic, que feren una cimera en València sobre «Otras políticas. Otras políticas. Otras políticas»: com que eren dones, pots pensar que un dels significat era 'unes altres', però quant a la interposició efectiva i gens anecdòtica del castellà sobre la llengua del país, no eren precisament «altres polítiques», tal com assenyala Sebastià Alzamora («Tres vegades monolingües», Ara, 14.11.2021) 🔗 sinó la mateixa política retrògrada validada per les forces espanyolistes —en el mal sentit de l'adjectiu, si és que en té.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada