dimarts, 26 d’abril de 2016

Govern aleatori

No hi ha hagut acord ni pacte per a conformar un govern espanyol. Per a este cas, en lloc de dur-mos a unes noves votacions —que podrien donar el mateix resultat—, s'hauria de fer un sorteig entre els diputats. Es formaria aixina un govern aleatori entre els membres de la cambra, però que podria estar ben fiscalitzat pel congrés dels diputats i hauria de ser responsable davant de la representació de l'electorat, i no com ara. Al cap i a la fi, es suposa que es tracta d'això, de tindre uns poders que es contrapesen i no de tindre un parlament segrestat per l'interés partidari de disposar del govern, que és el que s'esdevé massa sovint. Podríem fer la prova un temps, a vore si funciona. Però no serà aixina, és clar, farem eleccions de nou i vorem per on cau d'ací a sis mesos més d'angoixa.