divendres, 22 de gener de 2016

L'àmbit de comportament social

Em diuen que hi ha qui està pensant privatitzar —no sé si en diuen «externalitzar»— la traducció dels documents de la Generalitat valenciana. Serà cosa de vore, perquè es suposa que la formació dels funcionaris públics hauria de donar per a que foren capaços d'escriure en les dos llengües oficials —que a això es suposa que es dedica l'educació pública també—. Pot ser que es tracte de llevar-se de damunt els tècnics lingüístics sense resoldre la causa que va justificar que s'incorporaren a l'administració. De passada, eixa traducció documental pot donar lloc a un nou nínxol de negoci empresarial, un negoci «captiu», ja ho sabem. ¿Clientelar? Bé, crec que açò no dóna tant com les ressonàncies magnètiques de la sanitat. Però.

S'havia de fer una reunió per a explicar el pla, perquè els tècnics lingüístics de la Generalitat, fins ara dedicats a la traducció, entre altres tasques, pareix que havien de centrar-se en l'«acompanyament». Una notícia del setembre passat relacionada amb els refugiats sirians parlava d'eixe concepte, però no sé en què s'ha concretat, i em sembla que no han arribat eixos refugiats. No crec que això tinguera cap relació amb els tècnics lingüístics de l'administració, que fins ara han «acompanyat» la resta de funcionaris patint la «mala companyia» dels càrrecs polítics de l'anterior administració del pp.

Una política lingüística que es centre en «l'àmbit del comportament social» hauria de començar valorant i aprofitant la gestió que han dut a terme els tècnics lingüístics de l'administració pública valenciana que han treballat des de fa més de trenta anys per una gestió lingüística democràtica al servei dels ciutadans i contra la discriminació dels qui no eren castellanoparlants. Sovint han mirat de torejar com han pogut, amb més o menys encert i professionalitat, decisions polítiques contràries al bé públic i als deures de l'administració. No ha estat fàcil, però si no han pogut arribar més llunt, ara seria l'hora d'impulsar la seua faena amb fonament, diàleg i claredat de propostes. «Acompanyarem» el cas, és clar.