dijous, 18 de setembre de 2014

Els europeus estem votant Escòcia

Els europeus estem votant en Escòcia un referèndum d'independència. Els espanyols, els catalans, si és que som europeus, també l'estem votant. Mës encara, si estem censats en Escòcia, no l'estem votant per extensió, sinó que el podem votar de dret i de fet. A partir de demà l'estat espanyol, els polítics que el governen i que conformen una majoria impositiva —quasi apolítica, atés que el seu marc no és el debat, la gestió de la representació ciutadana i dels processos de decisió, sinó la imposició d'una legalitat sacralitzada en una «constricció» més que en una «constitució»— haurien de podeer explicar per què hi ha uns europeus que poden debatre i decidir l'estructura política que volen per al seu país i el seu «nou» estat, si és el cas, i n'hi ha que, com els espanyols, tenen una estructura que tan sol preveu l'autodestrucció i no l'adaptació democràtica. Fent com fea el joc de paraules de Forges de l'altre dia, realment, els «cou» Escòcia, perquè els «pica» no ja Flandes, sinó una Espanya que siga «votada» en lloc d'heretada. Ja no els quedaria ni el «¡Gibraltar, espanyol!».

Publica un comentari a l'entrada