diumenge, 1 de setembre de 2013

Cita dominical / 251: María Ángeles Calero Fernández

Mirant les idees dels diccionaris .
Mentres eixe lèxic sobrevixca en la llengua perquè els parlants no li donen ordre de desnonament, les generacions futures continuaran aprenent a través de les paraules una valoració social negativa d'estos grups humans i els diccionaris no podran fer res més que continuar contenint-les entre les seues pàgines.
María Ángeles Calero Fernández, «Diccionario, pensamiento colectivo e ideología (o los peligros de definir)», dins d'Así son los diccionarios (diversos autors).
Publica un comentari a l'entrada