dijous, 3 de gener de 2013

Per un accent

No s'accentua la fe

Em demana un lector per què no accentue «Navellós» el nom del carrer de València. No havia pensat que puguera dur accent, però hi ha qui l'accentua. En tot cas, mire què en diu Boix en 1863 i, efectivament, podria ser amb accent, però l'edició fascsímil de la guia té el mal costum de no accentuar les majúscules i l'entrada és «Navellos», sense accent. Boix diu que pot vindre de «Navelló» o de «Navelos» (sense accent), però no ho deixa clar. Hi ha un cognom italià Navello i no seria estrany que eixe cognom fóra l'origen del nom del carrer, però això és simplement una possibilitat que no puc confirmar de cap manera. Eixe cognom hauria de pertànyer a «Guglielmo de Bas» (veg. Guida sacra alla città di Napoli), frare de Montpeller (de Florència, segons altres fonts), company de Pere Armengol, però no trobe la relació entre eixe «Bas» i el «Na Bello», «Navello», etcètera. També podria tractar-se d'un altre Guglielmo...

No crec que haja ajudat massa el lector. De totes formes he trobat unes quantes curiositats, com ara que Llombart diu que Boix dóna la possibilitat «Na Belló ó Navellós», formes que jo no he vist en el llibre de Boix. Després veig que el llibre sobre els carrers de València de Gil Salinas i Palacios Albandea (2003) escriu «Na Bello», sense l'accent. I he aprés que Pere Armengol és, segons la Wikipedia, l'únic martir cristià que no va morar durant el martiri, i això sí que és cosa de mèrit. No trobe en la transcripció de Josep Lozano que Pere Joan Porcar n'haja dit res, tot i que no crec que s'haguera preocupat molt per l'accent.