diumenge, 4 de novembre de 2012

Cita dominical / 209: Joan Fuster i Ortells

Mirant el poble.
Si el nostre poble està constituït només per aquelles «capelletes» (i mai més ben dit, això de «capelletes») que es dediquen a escriure en «lo pus bell capellanesc del món» (i manlleve el calembur al jove Mira), d'acord! Però ¿sincerament penses que el nostre «poble» és això? No has d'oblidar que aquest país és el país de «el Pare Mulet» i de «La traca», iŀlustres representants d'una tradició inteŀlectual que jo no sabria renegar, ara per ara.
Joan Fuster, carta a Sanchis Guarner, 04.01.1961, dins de Llengua i política, cultura i nació. Un epistolari valencià durant el franquisme d'Alfons Cucó (1997).
Publica un comentari a l'entrada