dilluns, 1 d’octubre del 2007

La dona sectorial

La dona sectorial
Potser m'hi fixe massa, però he sentit que Juan Gabriel Cotino Ferrer, vicepresident tercer del Consell i conseller de Benestar Social, ha dit:


Des dels inicis del 2005 s'ha vingut implantant un model de qualitat que afecta el sector de persones majors, menors, discapacitats, malalts mentals i dona.


M'esmussa pensar en el benestar social d'eixa «dona» situada en un «sector de persones». La «dona», part d'una política sectorial. No d'una política general com deu ser la de l'home, atés que este no en té cap de pròpia i discriminada. M'esmussa, doncs, més encara que quan diu que «no hem d’oblidar que formem part d’una nació, una única Espanya.»

2 comentaris: