divendres, 24 de juliol de 2009

Les càrregues i els cultes

Culte sense càrrega

Segons Antonio Caño, el corresponsal del diari El País en Washington:


La naacp [Associació Nacional per al Progrés de la Gent de Color] representa un model gastat i fracassat d'entendre la igualtat racial com un infinit procés reivindicatiu —a l'estil d'alguns nacionalismes— en què les institucions que denuncien la suposada injustícia obtenen estatus i poder a canvi que les víctimes prolonguen la seua condició de víctimes, en un diabòlic cercle viciós.


M'ha fet molt gràcia la referència a l'estil d'alguns nacionalismes, perquè, certament, el comentari té molta part de raó, però, llavors, també pressuposa que alguns altres nacionalismes són poc menys que racistes o, com a mínim, botxins.

L'altra referència curiosa del mateix diari ens l'aporta Javier Calvo amb l'expressió anglesa cargo cult (que ell traduïx «culto al cargo»):


Amb el pas del temps, el terme «culte de la càrrega» ha perdurat en anglés per a designar qualsevol grup de fent que imita la superfície exterior d'algun procés o sistema sense entendre'n la substància.


No cal dir que sense anar a la Melanèsia podem trobar cada dia moltes possibilitats de practicar eixe culte. I fins i tot hi ha miracles que confirmen la «veritat» d'eixes creences, perquè no deuen ser altra cosa les estadístiques que passeja amunt i avall Vicent Tortosa i Reig a la mínima que té ocasió —com ara en un curs d'estiu de la conselleria i sense vindre a tomb— de persones que tenen els certificats de la jqcv o que s'hi matriculen «sense entendre'n la substància»... O potser som mosatros els que no l'entenem.

Per això, provarem a fer cas del que demana Barak Obama i en lloc de cantar les absoltes —expressió que s'està fent proverbial entre alguns tècnics lingüístics massa inspirats— provarem el culte de la càrrega: escriurem «aquest», «àdhuc», «miracle», «meva», «serveix» o «veure» cada dia un grapadet de vegades, i això farà el milacre que parlarem en una llengua de quatre-cents cinquanta milions de parlants... Sí, hi ha alguna substància que no acaba de quallar.

/

Córrer: tinc excuses diverses per al 13:02, que ara, amb les obres, s'ha convertit en un cros canviant.
Publica un comentari a l'entrada