dijous, 16 de juliol de 2009

La calor: subordinacions i gramàtiques

Una flor que fa estiu

Un assessor socialista aplica la subordinació lingüística del seu català davant del castellà dels cambrers de les Corts. Com que és un vell conegut, no sé si li podria dir res, perquè, com que és assessor del Partit Socialista quasi segur que no en trauré l'aigua clara. Un altre dia vorem.

La calor mos atalba. L'oficina d'assessorament de l'iec em contesta prou ràpidament:


Actualment, la Secció Filològica està duent a terme els treballs d’elaboració de la nova gramàtica normativa i, també, s’està treballant en el capítol de sintaxi de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana.

El tema que plantegeu serà tractat en les comissions respectives i, posteriorment, en el ple de la Secció Filològica, amb vista a incloure’l en les obres esmentades. Així, doncs, de moment no hi ha un pronunciament explícit que modifiqui o reafirmi el que fins ara ha estat vigent. Caldrà esperar l’aparició de la nova gramàtica per saber quina serà la normativa sobre la concordança del verb haver-hi.


Llàstima que s'ho agafen amb tant parsimònia. En este cas, doncs, la gramàtica de l'avl els ha passat al davant.