dimarts, 1 de març de 2016

L'AVL es renova per terços

Hem estat comentant Takse i jo la renovació d'acadèmics que hi haurà en l'avl. Tot ha vingut perquè un collistaire de Migjorn ha fet un comentari sobre les travesses per a la renovació. No estava jo pendent de res de tot això, ni m'enrecordava que enguany tocava eixe procés. Han de substituir Rafael Alemany Ferrer, Manel Pérez Saldanya, Joan Alfons Gil Albors, Miquel Navarro Sorní, Maria Soledat González Felip i Pere Maria Orts i Bosch. Mos han eixit un bon munt de noms, pensant a més —tal com dia el collistaire— que caldria incorporar dones per a aconseguir que n'hi hagen més entre els acadèmics, ja que ara mateix només n'hi ha una (Verònica Cantó). Tot i que el criteri d'incorporar dones per arribar a una «quota» pareix discutible, no ho és tant si pensem que és indiscutible l'existència d'una «discriminació positiva» que s'ha aplicat sense remordiments per a que «tot siguen hòmens i estiguen sopant», per dir-ho com l'acudit aquell. Tal com diu algun estudi que s'ha fet sobre la qüestió de les millors eleccions de càrrecs, caldria fer anar l'atzar i avant, tenint cura només que la llista d'elegibles estiguera composta pel mateix nombre d'hòmens i dones. Tots podem ser igual d'incompetents, però els hòmens pareix que vullgam evitar que les dones ho demostren. O que ho desmentixquen, amb una miqueta de sort.
Publica un comentari a l'entrada