dimarts, 29 de març de 2016

La condemna del pensament

La condemna del pensament no necessita el debat. El dogma, la convicció creient i l'etiqueta resum, són un refugi contra la gelor del pensament, un milacre de la inteŀligència... Serien un milacre de la inteŀligència, deixem-ho aixina.
Publica un comentari a l'entrada