dimecres, 5 de març de 2014

L'academicisme parlamentari

Fins fa poc calia consultar el Salt 2.0 per a poder atendre els diputats i diputades valencians com cal. Ara ja no cal, que ja tenim el diccionari de l'avl. Hi trobarem moltes aportacions noves (i encara no novedoses*, eixa no) del lèxic i la cultura que es fea i es fa al País Valencià. De moment, els nostres diputats han incorporat, per exemple, borrar, gurú, tonto, a soles, ('només') ofertar, xiste... Agravi també està en el dnv, però ja venia en el Salt 2.0. I no sé si bandejaran més avant bonico per guapo o confondran el talp que filtra els papers ¡públics! de la Generalitat amb el topo del monyo...

No apareix en el diccionari la lletra elle, que ara li ha pegat per lletrejar al diputat Ignacio Blanco Giner. Ara amolla que presenta «peneelles» en les Corts. No sé, si en diguera propostes o proposicions no caldria que siglejara (això ho dic jo, no l'avl), ni tan sols malament.

Publica un comentari a l'entrada