divendres, 30 de setembre de 2022

La idea que mos en fem

El Síndic de Greuges valencià actual, Ángel Luna González, ha variat la seua pràctica per a desatendre les queixes per discriminació lingüística, especialment referida als ciutadans que reclamen l'ús del valencià. Com a símptoma observe que en el cas d'una queixa meua (número 2200277), a pesar que entra en el recompte de les queixes relacionades amb «drets lingüístics», de forma incoherent amb eixe àmbit de les queixes, el síndic l'ha tractada com un cas de retard en la resposta:

L’objectiu del present expedient de queixa, tal com va ser definit en la nostra Resolució d’inici d’investigació de data 25/01/2022 estava constituït per la falta de resposta expressa a l'escrit que l'autor de la queixa presentà en data 01/11/2021.

De manera incoherent, al síndic li va semblar irrellevant el tema dels drets lingüístics, en concret, que l'administració no respecte els drets lingüístics dels ciutadans en la publicació en el web de les notes de premsa del president la Generalitat valenciana. Però no va canviar el tema de la queixa, amb la qual cosa, el desgavell temàtic del web de la sindicatura és ja cosa proverbial.

En eixe sentit, l'evolució de les queixes amb l'epítet «ús del valencià» i, a partir del 2015, «drets lingüístics», no sembla massa orientador de res:

1999 2000 2001 2002 2003 2004
286 | 18% 146 | 11% 20 | 1% 326 | 14% 43 | 3% 71 | 3%

2005 2006 2007 2008 2009 2010
82 | 4% 104 | 6% 96 | 5% 119 | 3% 74 | 2% 2.045 | 22%

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.938 | 16% 153 1,05% 72 | 0,38% 49 0,38% 21 | 0,15% 82 | 0,58%

2017 2018 2019 2020 2021
55 | 0,31% 83 | 0,68% 68 | 1,50% 56 | 1,38% 23 | 0,80%

Em sembla que en este tema, entre possibles campanyes que unflen les queixes algun any, i en altres casos que la sindicatura no classifica les queixes correctament, es fa difícil fer-se una idea de res, que trobe que és la idea que volen que mos en fem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada