diumenge, 5 de març de 2017

Cita dominical / 433: Steven Pinker

Mirant la gramàtica.
No hi hi ha cap contradicció si es diu que qualsevol persona normal pot parlar alhora de manera gramatical (en el sentit de sistemàtica) i agramatical (en el sentit de no prescriptiva), talment com no hi ha contradicció si es diu que un taxi obeïx les lleis de la física però que transgredix les lleis de Massachussetts.
Steven Pinker, The Language instinct, a partir de la traducció francesa d'Odile Jacob.
Publica un comentari a l'entrada