dijous, 29 de gener de 2015

Quod deficiens est

Ma mare m'ha fet recordar una frase de la Bíblia, almenys d'una Bíblia antiga: «stultorum infinitus est numerus». Ella opina que els votants del pp eixiran de baix de les pedres a l'hora de les eleccions que ja s'acosten. Sense que hi tinga una relació directa, sí que hi havia una relació en el fons, perquè ma mare associa en eixe cas tant maldat com estupidesa. I, al País Valencià, el nombre dels vots tòxics (és a dir, contraproduent per al mateix votant) ha de ser molt elevat, almenys segons una percepció bastant esbiaixada que tenim alguns voluntariosos partidaris de la democràcia sobre el que és el País Valencià.

La veritat és que no puc parlar amb molt de detall sobre açò, perquè ni domine la metodologia ni tinc dades per a afirmar res. La meua pobra experiència laboral, sindical, de lector de diaris i de jugador de futbet, però, em du a intuir que la frase del Cohèlet té moltes aplicacions. I ara veig que la van llevar de la Vulgata antiga i la van canviar per: «Quod est curvum, rectum fieri non potest; et, quod deficiens est, numerari non potest». Deu ser això, doncs.