dilluns, 16 de juny de 2014

Si t'agarre...

«Dos i dos, cuatre: si t'agarre et mate.» Jo havia pronunciat: «Si-t-agárre-l:máte», però les coses de l'escola i la formalitat donen un resultat que me se fa estrany, perquè no hauria de ser eixe el camí de la llengua, per molt de pantocràtor normatiu que hi vullgam vore.