dissabte, 8 de febrer de 2014

La femella de

L'elefanta és la femella de l'elefant, diu algun diccionari. El de l'AVL, per exemple. I bé, mos falta saber quin ésser viu és la dona de l'elefant. Té igual, ¿no?, és d'algú, el propietari s'en farà càrrec. La rosca és la femella del caragol.