diumenge, 10 de març de 2013

Cita dominical / 227: Andrés García Reche

Mirant el sistema.
S'ha dissenyat un sistema de regulació i control que no regula ni controla res, des del mateix Banc d'Espanya, fins als tribunals i sindicatures de comptes, que no només no tenen poder d'inspecció en temps real, sinó que a més emeten els seus informes amb un desfasament temporal tan llarg que quan descobrixen irregularitats, han prescrit. I aixina, successivament.

De veres, ¿algú pretén convéncer-mos que sobre els fonaments d'un sistema institucional tan exòtic com este es pot construir una verdadera democràcia?

Andrés García Reche, «Es el sistema, estúpido», El País, 05.03.2013.