dimecres, 26 d’octubre de 2011

Àrdua labor

Borriana no classifica B

En Borriana sembla que faran unes oposicions per a un lloc de treball de tècnic lingüístic, però l'han classificat en el grup C1 (i no en l'A2, que és el que és habitual). No cal dir que les funcions no pertanyen tant al grup C1 com a l'A2, si més no, tal com dia en 1999 la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat valenciana. «Assessorar», «dinamitzar i impulsar», «programació de campanyes», «traduir». Només li falta «decretar», vaja.

I la curiositat —jo diria que impugnable— no s'acaba ací:


Es valora a raó de 0,20 punts per cada mes complet de serveis en actiu en l'Administració Local com a TRADUCTOR CORRECTOR DE VALENCIÀ, en règim de funcionari o laboral, subgrup de titulació C1: fins a un màxim de 7 punts.


És a dir, que si algú ha tingut la sort de treballar en un grup superior —en què es troben classificats la majoria dels llocs de tècnic lingüístic—, no diu si li ho contaran. Però, una redacció més curiosa encara:


Es valoren les titulacions acadèmiques següents, fins a un màxim d'1 punt: Llicenciatura en Traducció i Interpretació o Filologia Catalana.


Sí, el màxim està clar, però, ¿a com va la titulació? Això sí, ni més ni menys que el diploma de mestre de valencià expedit per la Conselleria d'Educació es cotitza a ¡3 punts! Almenys en este cas no cal tindre cap titulació de teologia, tal com passava fa alguns anys per a ser administratiu d'un altre ajuntament valencià.

5 comentaris:

Joan-Carles Martí i Casanova ha dit...

Això en Miquel és un concurs-oposició fet com un vestit a la mida d'algú que ja hi treballa, com a C1 i que, a més a més, té el títol de traducció-interpretació.

Com que he estat membre de tribunal diversos a l'Administració Local et diré que qualsevol cosa que no surta a les bases no es puntua.

Vaja que el punt de traducció-interpretació és l'únic punt que es puntua i és, per tant, un punt d'or.

I que l'única experiència que es puntua és l'experiència en C1 per la qual cosa, en rigor administratiu, no es puntua haver treballat en qualsevol altra categoria.

Hi ha un nom i cognoms segur i un interí. Pose la mà al foc i no em creme.

Tècnic lingüístic ha dit...

Ai, la corrupció afecta els tècnics lingüístics, ¡la reserva espiritual!

Joan-Carles Martí i Casanova ha dit...

Matisaria molt més en aquests casos. Hi ha persones que han entrat amb un examen molt difícil sense haver estat una oposició per la qual cosa no tenen dret. Conec funcionaria que porten 5, 7 o 10 anys contractats sense haver tingut dret a una oposició.

Després, un bon dia, aconsegueixen convéncer el polític de torn de "regularitzat" llur situació. Ja tenen 35 anys, un fill o dos, molt sovint són dones que han de fer-ho tot fins i tot quan l'home també és funcionari però hi ha el que hi ha, pot ser l'únic sou de casa, el d'ella.... I ha deixat de ser competitiu/va perquè el/la joveneta de 23 anys té sa mare en casa que li ho fa tot i es pot dedicar vuit hores al dia a estudiar un temari caduc i que se n'ix molt de l'especialitat o que dóna importància a la memorització per damunt de la intel·ligència.

Jo seria molt comprensiu. A qui li apeteix/abelleix (geosinònims elxà/valencià central) jugar-se-les després d'anys de serveis no reconeguts.

Acostume a ser bastanta bona persona i cada cas és un món! I que no em vinguen ni amb romanços ni amb monsergues.

Joan-Carles Martí i Casanova ha dit...

Observaràs que no he revisat gens (horreur!) i que oblide algun signe d'interrogació: ni per davant, ni per darrere. Això em passa molt amb els interrogacions i després em surten afirmacions!

Et pregues tornes a restituir el que calga.

Tècnic lingüístic ha dit...

Bé, el que comprenem i el que és just es veu que no sempre coincidixen.