dimecres, 27 de juliol de 2011

Recer defensiu

No morim

M'arriba l'escrit de la defensora del poble —la síndica de greuges espanyola—, María Luisa Cava de Llano y Carrió, que em diu que estan estudiant la meua queixa (expedient: 11016731) sobre la incapacitat lingüística dels policies que mos van posar davant dels morros en el carrer de Navellos. La cosa va a pas de funcionari de l'antic règim, que no sé si és el que li pertoca a la institució en funcions. No sé si esta vegada també me se va passar el tràmit de pagar-li la pòlissa al policia, que és el que sembla que cal fer abans d'acudir al recer.

2 comentaris:

Jesús ha dit...

En quina llengua has enviat la queixa?

Tècnic lingüístic ha dit...

Jo li vaig escriure en valencià al síndic de greuges, el qual, com que la cosa afectava la policia estatal, li va trametre la queixa a la defensora. Supose que algú en algun lloc deu haver fet la traducció, segurament la tècnica lingüística del síndic (crec recordar que n'hi havia una).