dilluns, 18 de juliol de 2011

Deures legals de la Generalitat valenciana

Panorama solar

El síndic de greuges finalment arriba a port amb la queixa número 100342 —iniciada el 05.02.2010—, que és una de tantes de la meua resistència no violenta contra la discriminació lingüística —es nota que hui he vist Gandhi, ¿ei?—:


De conformitat amb tot el que hem dit més amunt, hem de recordar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d'utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relació amb ells, la llengua (castellana o valenciana) triada per ells.


Esta volta no suggerix sinó que «recorda». No sé massa bé per què deu ser, però espere que siga més efectiu que de costum. Si no és aixina, doncs, com fea Gandhi, continuarem filant.

2 comentaris:

Núria Pujolàs i Puigdomènech ha dit...

Si et vols inspirar amb un altre no violent de més a prop sempre pots fer un cop d'ull a xirinacs.cat. Salut i endavant les atxes! (que com ja saps no és pas una expressió violenta!)

Tècnic lingüístic ha dit...

És clar, també és un referent a tindre molt en compte.

Moltes atxes per a fer llum i moltes gràcies.